1200Riding-the-Cowboy-Coaster-at-Snow-King-Mountain,-photo-courtesy-of-Snow-King-Mountain